earsiv

6 Aralık 2019

VUK 509 Tebliği

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler; 2018 veya 2019 yıllarında brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren (2020 veya sonrasındaki yıllarda hesap dönemlerini sağlayan mükellefler, ilgili […]