Hizmetler

"Değerli Zamanınızı Size Geri Kazandıralım"

1

Raporlama-İstatistiksel Tablolar Hizmeti

 • LOGO ürünlerini kullanmakta ve yeni kullanmaya başlayan işletmeler için uzman ekibimiz tarafından veri işleme merkezinden alınan bilgileri günlük, haftalık, aylık ve yıllık olmak üzeri sınırlama olmaksızın işletmenin durumu raporlanmaktadır.
 • Sunulan hizmette işletmenin isteklerine göre tablolar, raporlamalar ve istatistiksel tablolar tamamen otomatik olarak düzenlenecektir. Bu imkân doğrultusunda zaman sınırı olmaksızın işletmenin güncel mali durumu başta olmak üzere işletme bünyesindeki tüm veriyi raporlar halinde ulaşılabilir kılacaktır.
 • LOGO ürünlerinin veri işleme hususunda işletme bünyesinde manuel alındığında zaman sorunu başta olmak üzere hatalara müsait olacaktır. Sunulan hizmet bu aşamada devreye girip işletmenin mali durumu saniyeler içinde hazır raporlar halinde ulaşılabilir olacaktır.

 • 4

  Proje Danışmanlığı

 • ERP (kurumsal kaynak planlama) ve e-dönüşüm sürecinin işletme ihtiyaçlarına göre yapılandırılması
 • İşletmelerin iş süreçlerinin analizi doğrultusunda çözüm geliştirme
 • Proje kapsamı sonuç odaklı olup kısa vadede hizmeti tamamlamak.

 • 5

  Kullanıcı Eğitimleri

 • LOGO ürünlerinin kullanımı
 • Hizmeti alan işletmelerin bünyesindeki muhasebe kadrolarına mesleki ve programsal eğitimde uzman deneyimlerle bilgi aktarılması
 • LOGO ürünlerinin alınan hizmete göre eğitim kapsamında sonuç odaklı bilgiler ile iyileştirme ve geliştirme hizmeti verilecektir.

 • 6

  Uzak Bağlantı

 • LOGO ürünlerinin ilgili işletme tarafından alınan ürüne göre uzaktan bağlantı hizmeti sunmak.
 • Hızlı ve yerinde müdahaleler ile iş akışını engelleyen sorunları çözmek.

 • 7

  Yerinde Destek

 • Hizmet verilecek işletmelerin anlaşma kapsamında yerinde destek hizmeti uzman ekip tarafından sağlanmaktadır
 • Programsal ve veri tabanı sorunları gibi kritik sorunlarda yerinde müdahale desteği
 • LOGO ürünlerinin bakımı ve iyileştirmeleri.

 • 8

  Tele Destek

 • Uzaktan verilen hizmetlerin birinci önceliği iş akışını engelleyen faktörleri ortadan kaldırmaktır
 • LOGO ürünlerini kullanan veya kullanmaya başlayan işletmeler tele-destek hizmeti kapsamında 7/24 hizmet ağını sunmayı hedeflemektedir.

 • 9

  Veritabanı Danışmanlığı

 • LOGO ürünlerin veri tabanı hizmeti kapsamında sunulan imkanlar işletmenin istekleri doğrultusunda belirlenmektedir
 • Veri tabanı bakımı ve analizi işletmenin mali durumu, ticari alanı, pazar alanları gibi unsurlar göz önüne alınıp verilecek hizmet belirlenecektir.